ציר.JPG
לוח צבעוני.JPG

כל הכבוד!

בקומה 2 תמצאו את הלוח הנ"ל.

יש להיכנס מבניין A. הגיעו לנקודה וסרקו את קוד ה-QR.

whatsapp logo.png