מערך מוצרים.JPG
whatsapp logo.png

WE ALWAYS:

כל הכבוד!

מידע זה דבר חשוב, עלו לקומה 10 וחפשו ליד החדר של מנהל המערך את הרמז הבא (חדר מספר 136)

Wלוגו אפיקומניה פועלים.jpg

מצאו את המילה, המורכבת מ-5 אותיות מתוך הפלקט, סימו לב לספירה נכונה וחפשו אך ורק במסגרות האדומות

העזרו במסגרות האדומות שבמבנה הארגוני וגלו את המילה הסודית (שימו לב לאייקונים בקוביות...)